Adri Benschop
Management & Advies
Home
Diensten
Over mij
Curriculum Vitae
Tarief en Voorwaarden
Contact
Curriculum Vitae
Opleiding:

- Bedrijfseconomie, Erasmus Universiteit Rotterdam, afstudeerrichting marketing en commerciële beleidsvorming.
- Rechten, Katholieke Hogeschool Tilburg, o.a. bestuurs- en administratief recht.
- Masteropleiding, Strategie en Management van Organisaties in de Gezondheidszorg, Tilburg.

Werkervaring:

- Nederlandse Credietbank, Roosendaal. Accountmanager bedrijven en instellingen.
- Nationale Ziekenhuisraad, Utrecht. Beleidsmedewerker economische zaken.
- 's Heeren Loo, Groot-Emaus en Kwadrant, Ermelo. Directeur/bestuurder.
- Camphill Gemeenschap Christophorus, Bosch en Duin. Directeur/bestuurder.
- Nederlandse Vereniging van Antroposofische Zorgaanbieders, Zeist. Directeur van het bureau.
- Camphill Gemeenschap Het Maartenhuis, De Koog, Texel. Coach en adviseur van de directie.
- De Borg, samenwerkingsverband van instellingen voor SGLVG, Den Dolder. Manager.

Bestuurlijke ervaring:

- Speciaal Voortgezet Onderwijs, Harderwijk. Voorzitter van het bestuur.
- Palliatieve Zorg, Willem Holtrop Hospice, Ermelo. Voorzitter van de raad van toezicht.
- De Hezenberg, centrum voor pastoraalpsychiatrische zorg, Hattem. Vice-voorzitter van de raad van toezicht.

Mijn volledige CV is op te vragen via:
info@adribenschop.nl
Home
Diensten
Over mij
Curriculum Vitae
Tarief en Voorwaarden
Contact